Els SOCIS d´AFOC son els únics que poden publicitar el seu contacte a la web.
Comunicacions *
Nom *
Nom
Data de Naixement *
Data de Naixement
Posa si us plau el MES de naixement abans del DIA, és un format americà.
Adreça complerta *
Adreça complerta
http://
* ex. IBAN: ESXX XXXX XXXX XX XXXXXXXXXX
DECLARO QUE VULL SER SOCI DE L´AFOC *
* Amb aquesta opció dones el consentiment de ser soci del AFOC, les teves dades seran protegides sota la Llei de Protecció de Dades vigent. És possible que més endevant se´t demani firmar un document d´alta de soci (a la assamblea general, per correu o fax)