LA FORJA AVUI

Per a cada soci la seva feina és important, i donem valor a la tradició alhora que volem que les noves tecnologies estiguin a l'abast de tots. 

AFOC funciona com a nexe comunicador entre els forjadors, per a poder accedir a un nivell informatiu i divulgatiu de la seva obra. 

AFOC també apropa els socis als clients privats i públics, arquitectes, restauradors, institucions que cerquen qui mantingui el patrimoni.