Política de privacitat

AFOC protegeix les seves dades personals i la capacitat de decisió sobre l’ús dels mateixos i mitjançant la present política de complir així mateix amb l’obligació d’informació a l’interessat.

Estem compromesos en protegir i respectar la seva privacitat. Aquesta política estableix les bases d’acord amb les quals tractarem qualsevol dada personal que ens aporti.

1.Identificació del responsable del tractament

AFOC , Associació de forjadors de Catalunya .CIF G-65234015  Telèfon:-  i correu electrònic: *protected email* i lloc Web: http://www.afoc.cat/

2. Amb quina finalitat utilitzem les dades que ens facilita?

A. Amb finalitats de compliment contractual

Per complir amb els acords en el subministrament de serveis que vostè ens contracta i poder realitzar-los segons les condicions exposades en cada cas.

B. Amb finalitats de comunicació comercial i informació basats en el seu consentiment.

Per tal de poder comunicar promocions comercials, informació de productes i novetats, convidar-lo a esdeveniments i activitats, li demanem consentiment de forma expressa, podent ser revocat de manera senzilla en qualsevol moment que ho consideri oportú.

3. Cessió de dades

Les dades personals que ens faciliti seran exclusivament tractades per AFOC  i no se cediran a tercers.

Es cediran dades si vostè ho demana o autoritza prèviament, o si, sense ser necessari el seu consentiment previ, ho requereix una autoritat legal reguladora o les forces de seguretat de l’estat competents per requeriment judicial.

4. Períodes de conservació de les seves dades

Les dades demanades es conservaran durant la vigència del contracte o autorització i un cop finalitzat, durant el període legal establert.

5. Transferències internacionals de dades

L’informem que en cap cas les seves dades seran tractades ni emmagatzemades fora dels límits de la Unió Europea.

6. Exercici dels seus drets

L’informem que pot exercir els següents drets de forma gratuïta, per correu electrònic a *protected email* adjuntant una còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.

  • Accés: Consulta de les dades personals de què disposa AFOC
  • Rectificació: Modificar les seves dades si han canviat, són inexactes o incompletes.
  • Supressió: Sol·licitud per eliminar les seves dades.
  • Oposició: Sol·licitud perquè les teves dades no siguin tractades.
  • Limitació de tractament: Sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades
  • Portabilitat: Rebre les dades facilitades per vostè en format electrònic i aquells obtinguts durant la relació contractual amb AFOC així com la seva transmissió a una altra organització.

Reclamacions: Si considera que per qualsevol motiu AFOC no ha tractat de forma correcta les seves dades d’acord amb la normativa vigent, pot dirigir-se al Responsable de Seguretat *protected email* que atendrà i cursarà la seva reclamació amb la màxima diligència, podrà a més a més, si ho considera oportú presentar una reclamació dirigint-se a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades.