22 Fira de Besalú 2016. 19 AL 22 DE MARÇ

DEL 19 AL 22 DE MARÇ - DATA LIMIT DE INSCRIPCIÓ EL 5 DE FEBRER

Fotos de Ramon Busquets

Documents Inscripcio
DOC1,  DOC2,  DOC3

XXII a.  FIRA MONOGRÀFICA DE 

FORJADORS I ARTISTES DEL FERRO 

FORJADORS DE BESALÚ

C/ Major 13 17850-BESALÚ (La Garrotxa)

forjabesalu@gmail.com 

BESALÚ,  del 19 al 28 de Març  del 2016

CONVOCATORIA 

Benvolguts:

Us fem arribar aquesta nota, per tal d'informar-vos que l'entitat cultural “ACUNÇ Recerca i divulgació” , 

està organitzant: XXIIa  FIRA MONOGRÀFICA DE FORJADORS I ARTISTES DEL METALL que 

s'inaugurarà el dissabte 19 de Març del 2016.

A les 12:30  del migdia s’obrirà l’exposició  i es clausurarà el dilluns 28  de març, a les 13:00  hores. 

Aquesta fira pretén any darrere any, donar a conèixer els diferents autors i les seves obres. 

Es una exposició col·lectiva que mostra una gran diversitat de dissenys i un ampli ventall de tècniques 

emprades a l'hora de treballar el ferro i altres metalls.

En aquest full indiquem la normativa, i en un full a part l' inscripció amb les disposicions establertes per 

l'organització. 

Llegiu-vos-els detingudament i en cas de voler participar enguany, cosa que ens serà molt grat, envieu el 

full d'inscripció degudament omplert abans del 5 de Febrer de 2016 a la següent adreça:

ACUNÇ (Forjadors de Besalú,) C/ Major 13 - 17850-BESALÚ (La Garrotxa)

Millor  per E-mail a: ACUNÇ Forjadors de Besalú   forjabesalu@gmail.com

Recordeu que l'exposició com en edicions anteriors, té lloc en un recinte tancat i vigilat: en el marc 

incomparable de Can Llaudes, al Prat de Sant Pere

NORMATIVA EXPOSICIÓ

- Per raons d'espai i per poder donar cabuda al màxim possible d'expositors, cada autor només podrà 

aportar  una obra  per a exposar.

- El pes de l'obra no podrà excedir de 75 Kg., ni de les dimensions de:  2,00 x 1,60 x 1,60 metres. 

En el cas de variacions per sobre de les mides i pes, consulteu.

- Al menys un 75 % de l'obra haurà de ser de metall.  No seran admeses obres d'altres materials.

- Cada autor no soci, haurà d'abonar en concepte de col·laboració en l'assegurança, l'import únic de 

20 euros per obra. En cas de participar a la forja al carrer, només 15 €. Import que farà efectiu el 

dia que entregui la peça a ACUNÇ. Els Socis d’Acunç no paguen per portar peces a 

l’expossició.

- El transport de l'entrega i la recollida de les obres, són a càrrec de l'autor. Es recomana 

condicionar degudament les obres per evitar desperfectes en el transport.

- Totes les obres quedaran assegurades contra robatori des del moment de l'entrega a ACUNÇ, 

fins el dissabte 2 d'abril, que és la data màxima per a recollir-les. 

XXII a.  FIRA MONOGRÀFICA DE 

FORJADORS I ARTISTES DEL FERRO 

FORJADORS DE BESALÚ

C/ Major 13 17850-BESALÚ (La Garrotxa)

forjabesalu@gmail.com

-  Aquest any es podran entregar les peces per l’expossició en un dels dos tallers dels nostres socis 

d’Acunç que tenen aprop de Barcelona. Un a Badalona, Xavier Santos i l’altre a Mataró, Pol 

Codina.  Envieu la inscripció i poseu-vos en contacte amb nosaltres per concretar un dia i hora.

NO DEMOREU LA CONFIRMACIÓ, DE LA VOSTRA INSCRIPCIÓ, que podeu fer amb l'imprès 

adjunt i que ens heu de trametre, amb data màxima del 5 de FEBRER  . No serà possible admetre 

inscripcions passada aquesta data. Per favor adjunteu el NUMERO del carnet d'artesà (si el teniu).

Un cop rebut l'imprès d'inscripció, ACUNÇ us notificarà el lloc, l'horari i els dies per portar l'obra, com 

també us trametrà el programa oficial de la Fira d'enguany. 

Si el 20 de FEBRER no heu rebut la notificació de la vostra inscripció, poseu-vos en contacte amb el 

comissionat, JOEL AMAT per aclarir la situació o el problema.

Atentament.

COMISSIONAT:

Joel Amat    

Telf : 617-65-14-75

E-mail:  forjabesalu@gmail.com

La Junta Organitzadora